02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

BP-Castrol

 
 
Lubricant

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมBP- Castrol
 
     บริษัทเอ็ม.ดับบลิว.เอ. เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรม
เกรดพรีเมี่ยมของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ BP-Castrol จากประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงด้าน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
จาระบีเกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็น
อย่างมาก อีกทั้งยังมีสินค้าสำหรับแวดวงอื่น ๆ  อาทิเช่น ยานยนต์ เรือเดินทะเล การบิน การสำรวจน้ำมัน และการผลิต 
เพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ร่วมกันเพื่อท้าทายธุรกิจในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และความน่าเชื่อถือในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของเราและของท่าน

บริษัทเอ็ม.ดับบลิว.เอ. เวลดิ้ง มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สารหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง
และจาระบีให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของงานเพื่อรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้มีความทนทานอายุการใช้งานยาว
นาน ลดความสูญเสียในการหยุดผลิตและค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และมีความมุ่งมั่นที่ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การดำเนินงาน อีกทั้งยังมีบริการส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและวิเคราะห์สภาพน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ข้อมูล
สามารถช่วยในการบำรุงรักษา

 
 


 

น้ำมันไฮโดรลิค (Hydraulic oil)

- สำหรับไฮดรอลิกใงานหนัก Hyspin AWH-M

- น้ำมันไฮดรอลิกคาสตรอล Hyspin AWS

- น้ำมันไฮดรอลิกทนไฟทนความร้อนสูงจากเตาหลอมโลหะ Anvol WG
 

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม (Industrial gear oil)

- Castrol: น้ำมันหล่อลื่นเกียร์คุณภาพสูงคาสตรอล Alpha SP

- น้ำมันหล่อลื่นความหนืดสูงสำหรับกระบอกสูบเครื่องจักรไอน้ำ  Magna 1000

- น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานหนัก Alpha SMR Heavy X

- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ ปั๊มลม (Air-Compressor oil)

- น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน (Circulating oil)

- น้ำมันถ่ายเทความร้อน (Heat transfer fluid, Heat exchanger fluid)

- น้ำมันเทอร์ไบน์ (Turbine oil)
 

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ : น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรค คาสตรอล

- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine oil) สูตรมาตรฐาน และน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ซินเทติก (Synthetic)

- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline engine oil) สูตรมาตรฐาน และน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ซินเทติก

- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊ส LPG, NGV, CNG (Gas engine oil) สูตรมาตรฐาน และน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ซินเทติก

- น้ำมันเกียร์รถยนต์ (Automotive gear oil)

- น้ำมันเบรค (Brake fluid)

- จาระบีรถยนต์ (Automotive grease)

High Performance Product: Molube Alloy

โมลูป อัลลอย เป็นสารหล่อลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดของ castrol ซึ่งเป็นสูตรที่ทนต่อการรับภาระงานมากที่สุดในโลก จาระบี
น้ำมัน และสารหล่อลื่นของ โมลูป อัลลอย ทั้งหมดออกแบบด้วยวิศวกรรมของเหลว เพื่อรวมสารประกอบหลายชนิดที่มี
ของแข็งขนาดเล็กที่ให้ชั้นการปกป้องเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ดูดซับภาระงานหนัก ๆ และรุนแรง แยกพื้นผิวเสียดทานเพื่อหลีก
เลี่ยงการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ และป้องกันไม่ให้การทำงานของชิ้นส่วนราคาแพงนั้นล้มเหลว
 
ถ้าการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณหมายถึงการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ภาระงานที่หนักที่สุด
โมลูป อัลลอย ช่วยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพผลิตสูงขึ้น ความเร็วที่เพิ่มขึ้นการบำรุงรักษาเชิงคาด
การณ์ได้มากขึ้น นวัตกรรมที่สูงขึ้น ความรู้ที่แบ่งปันมากขึ้น การทำงานร่วมกันที่มากขึ้น และมีความยั่งยืน
มากขึ้น ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรารู้ถึงความสำคัญของการลดความไร้ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น แรงเสียทาน 
น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การสูญเสียน้อยกว่า ปฏิเสธน้อยกว่า การบำรุงรักษาเชิงตอบสนองน้อยกว่า
ระยะเวลาหยุดทำงานน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
 

"เราสามารถช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกัน"

                                  สอบถามสินค้า In-stock                                  
mwathailand@hotmail.com