02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

หมวดหมู่ > เอ็ม.ดับบลิว.เอ. ประเทศไทย

Siliconi Spa

Siliconi Spa

Siliconi Commerciale Spa. (Siliconi) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตและพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จากประเทศอิตาลี่ ที่มีลูกค้าการันตีในด้านความรวดเร็วในการผลิต ...

Read more

1