02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

หมวดหมู่ > เอ็ม.ดับบลิว.เอ. ประเทศไทย

PFERD

PFERD

   PFERD หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าด้านเครื่องมือช่าง ทั้งด้านงานตัด เจียรโลหะ และงานขัดผิวรายใหญ่ของประเทศเยอรมนี เป้าหมายของ PFERD คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกในการนำเสนอสินค้าเกรดพิเศษที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการใช้งานของ...

Read more

1