02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

หมวดหมู่ > เอ็ม.ดับบลิว.เอ. ประเทศไทย

Special Metals

Special Metals

Special Metal Corporation (SMC) Special Metal Corporation (SMC) เป็นผู้นำในด้านการผลิตลวดเชื่อมคุณภาพสูงหลากหลายชนิด อาทิเช่น INCONEL ALLOY, INCOLOY ALLOY และ MONEL ALLOY โดยผ่านกระบวนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการใช้โลห...

Read more

POSTLE

POSTLE

POSTALLOY             Postalloy หรือ  Postel  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตลวดเชื่อมเกรดพิเศษจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1969 ได้ทำการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าป...

Read more

Nicrosol (NCS)

Nicrosol (NCS)

Nicrosol (NCS)     NSC ผู้เชี่ยวชาญด้ารการผลิตลวดเชื่อมกลุ่มพอกผิวแข็งคุณภาพสูง ได้รับความนิยมสูงในอุตสาหกรรมน้ำตาลแถบประเทศบราซิล ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี โดยคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมท...

Read more

Filess

Filess

Filess               Fliess หนึ่งในบริษัทระดับสากลที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตลวดเชื่อม MIG WIRE กลุ่มเหล็ก จากประเทศเยอรมนี ถูกก่อตั้งในปี 1915 โดย Hermann Fliess ด้วยการยึดหลักปฎิบัติ 3 อย่าง ได้แก่ ...

Read more

Essen

Essen

ESSEN WELDING             ESSEN บริษัทชั้นนำจากประเทศอินเดีย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตลวดเชื่อมคุณภาพสูงหลากหลายชนิด อาทิเช่น Low alloy steel electrode, Stainless steel electrode แล...

Read more

1