ReadyPlanet.com
dot dot


ส่วนประกอบของจาระบี article

จาระบี

    จารบีคืออะไร ตามมาตรฐาน ASTM ว่าเป็นสารที่มีสถานเป็นของแข็งจนถึงเป็นกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว ที่เกิดจาก
    การกระจายตัวของสารอุ้มน้ำมัน(Thickening agent) ในสารหล่อลื่นเหลว
จารบีประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3ชนิด คือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) และสารอุ้มน้ำมันหรือตัวทำให้ข้น (Thickening agent) ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารประกอบของสบู่ (soap) และสารที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap)
    จารบีมีหลายชนิดตั้งแต่ที่เป็นจาระบีจากสบู่โลหะแบบธรรมดา โดยมีสารอุ้มน้ำมันพวกน้ำมันแร่ (Simple Metallic soap thickened mineral oils) จนถึงจาระบีจากสบู่เชิงซ้อนซึ่งประกอบด้วยสารอุ้มน้ำมันตั้งแต่สองชนิด นอกจากนี้ยังมีจาระบีชนิดที่มีสารอุ้มน้ำมันประเภทสารอินทรีย์ และแร่โดยมีน้ำมันพื้นฐานเป็นน้ำมันแร่ และหรือน้ำมันสังเคราะห์
จารบีจะประกอบด้วยของเหลวประมาณ 90% ของน้ำหนักทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียม เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการใช้งาน และราคาไม่สูงนัก หรืออาจเป็นน้ำมันสังเคราะห์ต่างๆซึ่งจะนำมาใช้เมื่อต้องการจารบีที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงมากๆเป็นต้น
ลักษณะทางเคมีของน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อเลือกใช้สารอุ้มน้ำมันที่เหมาะสมกัน
คุณสมบัติคัทางกายภาพที่สำคัญของน้ำมันพื้นฐาน ได้แก่
-         คุณสมบัติในการหล่อลื่น
-         ความหนืด (มีส่วนสำคัญต่อความแข็งแรงของฟิล์มสารหล่อลื่น)
-         ความต้านทานในการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (ทำให้ทนต่อความร้อน และมีอายุการใช้งานนานขึ้น)
-         จุดไหลเท (ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ)เพื่อต้านทานการระเหย และความสามารถในการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น)
 
     การใช้จารบีกับแบริ่งความเร็วสูง ที่รับแรงไม่มาก ควรเลือกใช้น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ระหว่าง 40-110 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับการใช้แบริ่งแบบลูกปืน และแบริ่งทั่วไปนั้น ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 80-200 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับงานแบริ่งที่มีความเร็วต่ำ ที่รับแรงกระแทกสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 150-500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส และบางที่อาจสูงถึง 1500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส
    สารเพิ่มคุณภาพ
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะของจารบีโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำมัน ซึ่งจะละลายอยู่ในส่วนของน้ำมันในจารบี นอกจากนี้ยังมีการใช้สารหล่อลื่นแข็งหลายชนิด เช่น แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) คาร์บอเนต (Carbonates) และพวกแป้งต่างๆ โดยทั่วไปความเข้มข้นของสารเพิ่มคุณภาพในจารบีจะสุงกว่าในน้ำมันหล่อลื่น ดังนั้นการเลือก additive จำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบของ additive ในการทำลายความคงตัว(de-stabilizing) ของโครงสร้างสารอุ้มน้ำมัน และคุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปและการไหลของสาร (rheological properties)
 
    สารเพิ่มคุณภาพในจารบีแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
-    สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการสึกหรอและรองรับแรงกดสูง (Anti-wear and extreme pressure additive) ใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานที่การใช้งานหนัก และรองรับแรงกระแทกสูง
-     สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
-     สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้ารทานการกัดกร่อน ทั่งที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากความชื้นและการกัดกร่อนจากสารเคมี
-     สารเพิ่มคุณภาพที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและช่วยในการยึดเกาะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเกาะติดที่ดีกับผิวที่ต้องการหล่อลื่น
    สารหล่อลื่นแบบแข็ง จารบีมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นแบบแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดแรงเสียดทานและทนต่อการใช้งานหนัก นอกจากนี้ยังช่วยให้จารบีมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ
ในทางปฏิบัติเรามักใช้สารประเภท แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) เป็นส่วนผสมของสารหล่อลื่นแบบแข็งเนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็นแผ่น เพื่อยึดเกาะเป็นเกราะป้องกันผิวโลหะเพื่อลดแรงเสียดทานได้ดี
    สารอุ้มน้ำมัน โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมันที่นำมาใช้ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติของจารบี
จารบีส่วนใหญ่จะใช้โลหะของ(Metal Soap) เป็นสารอุ้มน้ำมัน ซึ่งมีโครงสร้างที่สามารถอุ้มน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้ ซึ่งการเปรีบยเทียบจารบีกับฟองน้ำจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งการเปรียบเทียบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับสารอุ้มน้ำที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap thickener)
*ข้อควรระวังว่า จารบีเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกอุ้มอยู่ในสารอุ้มน้ำมัน (thickened oil) ไม่ได้เป็นน้ำมันเข้มข้น (thick oil)
 
    การแบ่งชนิดจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมัน มีดังนี้
1.             สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่โลหะ สามารถแบ่งเป็น
-         สบู่แบบดั้งเดิม (Conventional Soaps) เช่น สบู่ Lithium, สบู่Calcium, สบู่ Aluminium, สบู่ Lithium-Calcium
-         สบู่เชิงซ้อน (Complex Soaps) เช่น สบู่ Lithium complex, สบู่Calcium complex, สบู่Aluninium complex
และในปัจจุบันได้มีกานพัฒนาสารอุ้มน้ำที่ทำจากสบู่เชิงซ้อน Calcium Sulfonate Complex ซึ่งถือว่าเป็นสบู่เชิงซ้อนแบบพิเศษ
2.             สารอุ้มน้ำมันที่ไม่ใช่สบู่ เช่น พวกโคลน (Clay), Silica, Polyurea
3.             สารอุ้มน้ำที่ผลิตจากสบู่อินทรีย์โลหะอัลคาไล (Alkali Metal) ส่วนใหญ่ผลิตจากไขสบู่ (Saponifying Fat)
ไขน้ำมัน (Fatty Oil) sหรือกรดไขมัน (Fatty Acid) กับโลหะอัลคาไล ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา (Saponification Process) ซึ่งสามารถเขียนในรูปอย่างง่ายได้ว่า “กรด + ด่าง -> เกลือ+น้ำ” โดยโลหะอัลคาไลที่ใช้กันมากคือ ไฮดรอกไซด์ของ Lithium, Calcium, Aluninium วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมเพื่อผลิตสบู่ของจารบีในปัจจุบัน ได้แก่ 12-Hydroxystearic acid ที่ได้จากน้ำมันละหุ่ง (Castor Oil) เนื่องจากหาได้ง่ายในรูปของ Methyl Ester acid, Tri-glyceride ที่ผลิตจากปฏิกิริยาของน้ำกับน้ำมัน (hydrogenation) ซึ่งการเติมกรดอินทรีย์ลงไปในระหว่างกระบวนการทำสบู่นี้จะได้สบู่เชิงซ้อนจากไขประเภทHydroxystearic ที่มีจุดหลอมตัวและความคงทนของโครงสร้างสูงขึ้นกว่าปกติเกร็ดความรู้

น้ํามันดิบมาจากไหน? article
การสำรวจและขุดเจาะ
องค์ประกอบของ Petroleum article
การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลี่ยม article
ชนิดของน้ำมันพื้นฐาน article
ชนิดของสารเพิ่มคุณภาพ article
สารเพิ่มคุณภาพ (Additives)
การสึกหรอ (Wear)
การหมั่นทำความสะอาดในระบบ น้ำมันตัดกลึง ชนิดผสมน้ำ
น้ำมันหล่อลื่น เครื่องเทอร์ไบน์ไอน้ำ
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
การวัดค่าความเป็นกรด (Total Acid Number - TAN)ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
การหล่อลื่นในเครื่อง คอมเพรสเซอร์
ข้อแตกต่างของจาระบีและน้ำมันหล่อลื่น article
น้ำมันไฮดรอลิค
การเลือกใช้ น้ำมันเครื่อง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อแนะนำในการใส่หรืออัด จาระบี แบริ่งลูกปืน
ขบวนการเปลี่ยนสภาพ (Reforming)
การหล่อลื่น ในคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น
ชนิดของ น้ำมันตัดกลึง โลหะ
คุณสมบัติอื่นๆที่ควรทราบของ น้ำมันหล่อลื่น
ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับ น้ำมันเบรค
น้ำมัน สำหรับ ถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Oil)
แบริ่ง (Bearings)
มาตรฐานน้ำมันเบรค
การวัดค่าความเป็นด่าง (Total Base Number - TBN) ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่องทำความเย็น
การหล่อลื่นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยกำลังดันลม
หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และสวิทช์เกียร์
เกียร์ (Gears)
การหล่อลื่น
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีเซล
คอมเพรสเซอร์
จุดเดือดน้ำมันเบรคมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการเบรคอย่างไร?
น้ำมันชุบเหล็ก
ลักษณะการเย็นตัวของเหล็กชุบแข็งในของเหลว
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
การเตรียมเครื่องเทอร์ไบน์
ตรวจสอบน้ำมันเทอร์ไบน์ขณะใช้งาน
การพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันใหม่
แรงเสียดทาน คืออะไร
การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค
การขจัดน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุใช้งาน
ความสำคัญของระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง article
การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น article
เครื่องยนต์ก๊าซ article
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ article
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม article
น้ำมันเกียร์ยานยนต์ article
การเลือกใช้จาระบี article
คุณสมบัติทั่วไปของจารบี และจารบีที่มีสารอุ้มน้ำเป็นสบู่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved By M.W.A. Group.

บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   อีเมล : mwathailand@hotmail.com
บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อีเมล : mwa_inter@hotmail.com
เลขที่ 68/88 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่   จังหวัด นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ 11140 
เบอร์โทร :  02-9030911   02-9030912   เบอร์แฟ็กซ์ :  02-9030916