ReadyPlanet.com
dot dot


การเลือกใช้จาระบี article

 

ในการเลือกใช้จาระบีต้องพิจารณาอะไรบ้าง
1. อุณหภูมิการทำงาน – จาระบีแต่ละชนิดมีส่วนผสมแตกต่างกันจึงทำให้ทนอุณหภูมิได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องเลือกสมบัติด้านทนความร้อนของจาระบีให้สอดคล้องกับอุณหภูมิการทำงานของเครื่องจักร เพราะถ้าหากเลือกใช้ไม่ถูกต้อง จาระบีจะเยิ้มเหลวทะลักออกมาจากจุดหล่อลื่น
2. ความเร็วรอบ – ความเร็วรอบของแบริ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหรือความอ่อนแข็งของจาระบี แบริ่งที่มีความเร็วรอบสูงจำเป็นต้องเลือกจาระบีที่มีความหนืดต่ำ ส่วนแบริ่งที่มีความเร็วรอบต่ำจำเป็นต้องมีความหนืดสูงขึ้น โดยทั่วไปจาระบีเอนกประสงค์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม จะมีความอ่อนแข็งอยู่ในระดับเบอร์ 2 และ 3
3. สภาวะน้ำหนัก – ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในจาระบีมีผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของจาระบี ดังนั้นงานที่มีสภาวะน้ำหนักมากจำเป็นต้องเลือกจาระบีที่ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานความหนืดสูง ในบางกรณีที่มีสภาวะน้ำหนักสูงมากก็จำเป็นต้องใช้จาระบีที่มีสารเพิ่มคุณภาพประเภทป้องกันการสึกหรอหรือรับแรงกดสูง
4. การทนน้ำ – จาระบีแต่ละชนิดจะมีสารอุ้มน้ำมันที่แตกต่างกันทำให้ความสามารถด้านการทนต่อน้ำแตกต่างกัน ในงานที่มีความชื้นสูงหรือต้องสัมผัสกับน้ำจำเป็นต้องเลือกจาระบีที่มีคุณสมบัติทนน้ำได้ดี ถ้าเลือกใช้ผิดประเภทจาระบีจะดูดความชื้นหรือน้ำ ทำให้เยิ้มหลุดออกจากจุดหล่อลื่นได้
5. วิธีการอัด - สำหรับระบบอัตโนมัติแบบศูนย์กลางจ่าย (Centralised Lubrication) ซึ่งจะใช้ปั๊มอัดส่ง
จาระบีผ่านท่อไปยังจุดหล่อลื่นต่างๆ วิธีการอัดแบบนี้ควรใช้จาระบีที่ค่อนข้างอ่อน มีความแข็งไม่เกิน NLGI เบอร์ 2 ส่วนวิธีการอัดจาระบีด้วยกระบอกอัดหรือปืนอัดก็ไม่ควรใช้จาระบีที่แข็งเกิน NLGI เบอร์ 3 หากเป็นการใช้มือป้าย ความอ่อนแข็งก็ไม่มีความสำคัญนัก
ความอ่อนแข็ง (consistency)
จาระบีชนิดเดียวกันอาจมีความอ่อนแข็งต่างกัน ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสบู่และความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน ทางสถาบันจาระบีในสหรัฐอเมริกา (National Lubricating Grease Institute : NLGI) ได้กำหนดความอ่อนแข็งของจาระบีออกเป็น 9 ระดับ ทดสอบได้โดยการปล่อยเครื่องมือรูปกรวยปลายแหลมให้ปักจมลงในเนื้อจาระบีเป็นเวลา 5 วินาทีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และวัดระยะจมโดยวัดเป็นหน่วย 1/10 มิลลิเมตร ดังตารางด้านล่าง จาระบีที่มีระดับความแข็งหรือเลขที่ต่ำสุดจะเป็นจาระบีเนื้ออ่อนที่สุด เกร็ดความรู้

น้ํามันดิบมาจากไหน? article
การสำรวจและขุดเจาะ
องค์ประกอบของ Petroleum article
การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลี่ยม article
ชนิดของน้ำมันพื้นฐาน article
ชนิดของสารเพิ่มคุณภาพ article
สารเพิ่มคุณภาพ (Additives)
การสึกหรอ (Wear)
การหมั่นทำความสะอาดในระบบ น้ำมันตัดกลึง ชนิดผสมน้ำ
น้ำมันหล่อลื่น เครื่องเทอร์ไบน์ไอน้ำ
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
การวัดค่าความเป็นกรด (Total Acid Number - TAN)ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
การหล่อลื่นในเครื่อง คอมเพรสเซอร์
ข้อแตกต่างของจาระบีและน้ำมันหล่อลื่น article
ส่วนประกอบของจาระบี article
น้ำมันไฮดรอลิค
การเลือกใช้ น้ำมันเครื่อง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อแนะนำในการใส่หรืออัด จาระบี แบริ่งลูกปืน
ขบวนการเปลี่ยนสภาพ (Reforming)
การหล่อลื่น ในคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น
ชนิดของ น้ำมันตัดกลึง โลหะ
คุณสมบัติอื่นๆที่ควรทราบของ น้ำมันหล่อลื่น
ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับ น้ำมันเบรค
น้ำมัน สำหรับ ถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Oil)
แบริ่ง (Bearings)
มาตรฐานน้ำมันเบรค
การวัดค่าความเป็นด่าง (Total Base Number - TBN) ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่องทำความเย็น
การหล่อลื่นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยกำลังดันลม
หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และสวิทช์เกียร์
เกียร์ (Gears)
การหล่อลื่น
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีเซล
คอมเพรสเซอร์
จุดเดือดน้ำมันเบรคมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการเบรคอย่างไร?
น้ำมันชุบเหล็ก
ลักษณะการเย็นตัวของเหล็กชุบแข็งในของเหลว
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
การเตรียมเครื่องเทอร์ไบน์
ตรวจสอบน้ำมันเทอร์ไบน์ขณะใช้งาน
การพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันใหม่
แรงเสียดทาน คืออะไร
การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค
การขจัดน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุใช้งาน
ความสำคัญของระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง article
การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น article
เครื่องยนต์ก๊าซ article
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ article
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม article
น้ำมันเกียร์ยานยนต์ article
คุณสมบัติทั่วไปของจารบี และจารบีที่มีสารอุ้มน้ำเป็นสบู่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved By M.W.A. Group.

บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   อีเมล : mwathailand@hotmail.com
บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อีเมล : mwa_inter@hotmail.com
เลขที่ 68/88 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่   จังหวัด นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ 11140 
เบอร์โทร :  02-9030911   02-9030912   เบอร์แฟ็กซ์ :  02-9030916