ReadyPlanet.com
dot dot


การวัดค่าความเป็นด่าง (Total Base Number - TBN) ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว

           ค่าความเป็นด่างของน้ำมันใช้ในการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ขี้โล้ หรือน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะวัดออกมาเป็นหน่วยมิลลิกรัมของด่าง KOH/กรัมน้ำมัน การวัดค่าความเป็นด่างทำได้โดยวิธี ASTM D-664 หรือ ASTM D-2896 โดยปกติค่าที่วัดได้โดยวิธีหลังจะสูงกว่าวิธีแรก เพราะวิธีหลังได้วัดเอาค่าความเป็นด่างของสารพวก Ashed Detergent และด่างอ่อนจากสารประกอบไนโตรเจนมาด้วย ในขณะที่วิธีแรกวัดได้เฉพาะค่าความเป็นด่างจาก Ashed Detergent สารที่จะช่วยป้องกันเครื่องยนต์มิให้ถูกกัดกร่อนด้วยไอของกรดกำมะถันซึ่งได้จากการเผาไหม้กำมะถันในเชื้อเพลิงดีเซลก็คือ สารพวก Ashed Detergent ส่วนสารพวก Ashless Dispersant เป็นตัวกระจายเขม่าตะกอนป้องกันมิให้เกิด Sludge และVarnish ดังนั้น ค่าความเป็นด่างที่วัดโดยวิธี ASTM D-664 จึงเป็นตัวบ่งถึงความสามารถของน้ำมันในการทำลายฤทธิ์กรดกำมะถันที่แท้จริง ค่าความเป็นด่างในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลที่ใชเล้ว ถ้าเป็นเครื่องดีเซลหมุนเร็วขนาดเล็กไม่ควรให้ลดต่ำกว่าค่า (1.0+% กำมะถันในเชื้อเพลิง) หากเป็นเครื่องดีเซลหมุนเร็วขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในอ่างมาก เช่น ในเรือเดินสมุทร ไม่ควรให้ลดต่ำกว่าระดับตัวเลข % กำมะถันในเชื้อเพลิงที่ใช้ หากเป็นเครื่องดีเซลรอบปานกลาง หรือรอบช้าไม่ควรให้ลดต่ำกว่า 3 เท่าของตัวเลข % กำมะถันเชื้อเพลิงที่ใช้
เกร็ดความรู้

น้ํามันดิบมาจากไหน? article
การสำรวจและขุดเจาะ
องค์ประกอบของ Petroleum article
การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลี่ยม article
ชนิดของน้ำมันพื้นฐาน article
ชนิดของสารเพิ่มคุณภาพ article
สารเพิ่มคุณภาพ (Additives)
การสึกหรอ (Wear)
การหมั่นทำความสะอาดในระบบ น้ำมันตัดกลึง ชนิดผสมน้ำ
น้ำมันหล่อลื่น เครื่องเทอร์ไบน์ไอน้ำ
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
การวัดค่าความเป็นกรด (Total Acid Number - TAN)ในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
การหล่อลื่นในเครื่อง คอมเพรสเซอร์
ข้อแตกต่างของจาระบีและน้ำมันหล่อลื่น article
ส่วนประกอบของจาระบี article
น้ำมันไฮดรอลิค
การเลือกใช้ น้ำมันเครื่อง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อแนะนำในการใส่หรืออัด จาระบี แบริ่งลูกปืน
ขบวนการเปลี่ยนสภาพ (Reforming)
การหล่อลื่น ในคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น
ชนิดของ น้ำมันตัดกลึง โลหะ
คุณสมบัติอื่นๆที่ควรทราบของ น้ำมันหล่อลื่น
ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับ น้ำมันเบรค
น้ำมัน สำหรับ ถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Oil)
แบริ่ง (Bearings)
มาตรฐานน้ำมันเบรค
อุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่องทำความเย็น
การหล่อลื่นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยกำลังดันลม
หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และสวิทช์เกียร์
เกียร์ (Gears)
การหล่อลื่น
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีเซล
คอมเพรสเซอร์
จุดเดือดน้ำมันเบรคมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการเบรคอย่างไร?
น้ำมันชุบเหล็ก
ลักษณะการเย็นตัวของเหล็กชุบแข็งในของเหลว
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
ประเภทของงานในการชุบเหล็กด้วยน้ำมัน
การเตรียมเครื่องเทอร์ไบน์
ตรวจสอบน้ำมันเทอร์ไบน์ขณะใช้งาน
การพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันใหม่
แรงเสียดทาน คืออะไร
การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค
การขจัดน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุใช้งาน
ความสำคัญของระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง article
การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น article
เครื่องยนต์ก๊าซ article
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ article
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม article
น้ำมันเกียร์ยานยนต์ article
การเลือกใช้จาระบี article
คุณสมบัติทั่วไปของจารบี และจารบีที่มีสารอุ้มน้ำเป็นสบู่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved By M.W.A. Group.

บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   อีเมล : mwathailand@hotmail.com
บริษัท เอ็ม.ดับบลิว.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อีเมล : mwa_inter@hotmail.com
เลขที่ 68/88 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่   จังหวัด นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ 11140 
เบอร์โทร :  02-9030911   02-9030912   เบอร์แฟ็กซ์ :  02-9030916