02-9030911-2mwathailand@hotmail.com

Korea Coupling


COUPLINGคัปปลิ้ง ยอย

 

           Korea Coupling (KCP)

KCP เป็นผู้นำตลาดในเรื่องการผลิตชิ้นส่วนของระบบการส่งพลังงานสำหรับเครื่องจักรไฮดรอลิค
ปั๊ม พัดลม โบลเวอร์ สายพานและเครน รวมทั้งอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
จากประเทศเกาหลี  KCP ให้ความสำคัญกับ "กระบวนการผลิต"อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลายมากกว่า 35,000 รายการเพื่อรองรับความต้องการใน
หลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น น้าตาล, เหมือง, กระดาษ, อุตสาหกรรมอาหาร, เคมี, โรงงานเหล็กและ
ซีเมนต์ อีกทั้งยังส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกผลิตภัฑณ์ของ KCP

- Gear Coupling (เกียร์คัปปลิ้ง)

- Disc Flexible Coupling (ดิส คัปปลิ้ง)

- Taper Grid Coupling  (คัปปลิ้งสปริงแถบขด)

- KW Flex Coupling (คัปปลิ้งยืดหยุ่น)

- Max Dynamic Coupling (แม็กไดนามิกส์ คัปปลิ้ง)

- Tire Coupling (คัปปลิ้งล้อยาง)

Jaw Coupling (คัปปลิ้งขี้ยว)

Flange Flexible Coupling (คัปปลิ้งหน้าแปลนยืดหยุ่น)

- Nylon Coupling (คัปปลิ้งไนลอน)

- Universal Joint (คัปปลิ้งยูนิเวอร์แซล)


 

 


Coupling Gear: เกียร์คัปปลิ้ง

เกียร์คัปปลิ้งหรือคัปปลิ้งแบบใช้เฟื​องเกียร์ เป็นคัปปลิ้งแบบอ่อนจัดอยู่ในกลุ่มคัปปลิ้งที่ใช้ชิ้นส่วน
ของลูกกลิ้งหรือข้อต่อโลหะเป็นตัวเชื่อมเพลาหมุนวัสดุทำจากโลหะ และต้องใช้สารหล่อลื่นที่ตัว
คัปปลิ้งมีคุณสมบัติรองรับแรงบิดและความเร็วรอบได้สูงและมีความทนทานต่อการใช้งานจึงเหมาะ
กับงานที่มีแรงบิดสูง


 *กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า* 

                       


                  Disc Flexible Coupling: ดิส คัปปลิ้ง

ดิส คัปปลิ้งเป็นส่วนยืดหยุ่นทำด้วยโลหะและไม่ต้องการสารหล่อลื่นที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับ
การใช้งานโดยใช้แทนที่ของเดิมที่เป็น คัปปลิ้ง แบบอื่นๆอยู่ซึ่ง ดิสคัปปลิ้งนี้มีอายุการใช้งานยาวนาน
และสามารถลดต้นทุนได้ในส่วนของการบำรุงรักษาถ้าตัว แผ่น Disc มีการแตกร้าวก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่น
Disc เท่านั้นซึ่งไม่ต้อง ตรวจเช็คบ่อยๆ ทั้งยังไม่ต้องทำการอัดจาระบี


 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 

                 

                  Taper Grid Coupling: 
คัปปลิ้งสปริงแถบขด

คัปปลิ้งสปริงแถบขดใช้การส่งกำลังแรงบิดผ่านขดสปริงที่มีหน้าตัดเป็นลิ่มแม้ว่าเป็นการสัมผัสกัน
โดยตรง
ระหว่างโลหะต่อโลหะทำให้รับแรงบิดได้สูงแต่มีคุณสมบัติที่ดีของสปริงคือการช่วยผ่อน
แรงกระชากช่วยดูด
ซับบรรเทาความสั่นโดยไม่มีวัสดุยืดหยุ่นต้องการสารหล่อลื่นระหว่างการทำงาน
ใช้งานกับความเร็วรอบไม่สูงนัก 


 *กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 

                 

                  KW Flex Coupling:
คัปปลิ้งยืดหยุ่น

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นเป็นคัปปลิ้งแบบอ่อนซึ่งยืดหยุ่นได้ผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
จำแนกได้หลายชนิดตามวัสดุที่ผลิตไม่ต้องการสารหล่อลื่นมีคุณสมบัติเด่นคือมีน้ำหนักเบาช่วยลด
แรงสั่นสะเทือนลดแรงที่เกิดการเยื้องแกนของเพลาและช่วยป้องกันเครื่องจักรจากแรงบิดที่เกิน
กำลังได้ให้ความสามารถในการเยื้องศูนย์สูงอีกทั้งสามารถต้านทานการสึกหรอและสารเคมีได้ดี
เยี่ยมไม่จำเป็นต้องถอดฮับหรือการจัดตำแหน่งมอเตอร์นิยมนำมาใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

 


*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 

                 

                  Max Dynamic Coupling:
แม็กไดนามิกส์คัปปลิ้ง

แม็กไดนามิกส์ คัปปลิ้งเป็นยอยประเภทอีลาสโตเมอร์ (Elastomer)ยอยที่มีส่วนยืดหยุ่นทำด้วยยาง
หรือยางสังเคราะห์ถูกออกแบบให้แบ่งครึ่ง 2 องค์ประกอบ:ยาง (Flex Element)และดุม/ฮับ (Hub)
ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้งให้กำลังการเยื้องศูนย์สูงและแรงปฏิกิริยาต่ำ
ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนแข็งแรงและมีความทนทานสูง บำรุงรักษาได้ง่าย

 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 


คัปปลิ้งล้อยางประกอบไปด้วยดุมและลูกยางที่มีลักษณะคล้ายล้อยางโดยดุมทั้งสองจะประกบยึดกับ
ลูกยางแบบแคลมป์ (Clamp) ซึ่งส่วนของดุมจะทำหน้าที่เป็นชุดล็อคเพลาแบบกรวย (Taper Bush)
ลูกยางทำจากยางธรรมชาติซึ่งมีความแข็งแรงทนทานต่อความล้าสูง ประกอบกับการเสริมใยธรรมชาติ
เพิ่มความทนทานต่อการฉีกขาด ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น สามารถถอดเปลี่ยนประหยัดเวลาในการติดตั้ง
บำรุงรักษาได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการใช้งานในสถานที่ที่มีวัสดุ
ไวไฟ


 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 

                 
                  Jaw Coupling:
คัปปลิ้งเขี้ยว

คัปปลิ้งแบบขี้ยวเป็นคัปปลิ้งที่มี Fail-Safeแม้ลูกยางก้านแฉกที่ใช้ส่งผ่านระหว่างฮับทั้งสองจะเสียหาย
คัปปลิ้งยังคงสามารถทำงานส่งกำลังได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องเพียงเพื่อเปลี่ยนลูกยางแฉก
หากแต่สามารถวางผนการหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิตคัปปลิ้ง
แบบขี้ยวมีน้าหนักเบาซึ่งทำให้ลดภาระที่มีต่อมอเตอร์และเครื่องจักที่ถูกขับไม่ต้องใช้น้ามันหรือจารบีหล่อลื่น
ไม่มีการกระทบระหว่างโลหะควรหลีกเลี่ยนการเกิดประกายไฟซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการใช้งานในสถานที่
ที่มีวัสดุไวไฟโดยส่วนมากจะใช้ในงานส่งกำลังปั้ม, ห้องเฟือง, พัดลม เป็นต้น 


 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


 

                  
                 
                  Flange Flexible Coupling
:
 คัปปลิ้งหน้าแปลนยืดหยุ่น


คัปปลิ้งหน้าแปลนยืดหยุ่นเป็นคัปปลิ้งชนิดที่มีส่วนยืดหยุ่นทำด้วยโลหะไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นผลิตจากวัสดุ
เช่นทองเหลือง อะลูมิเนียม เหล็กกล้า ยางสังเคราะห์ มีลักษณะหน้าแปลนยืดหยุ่นได้โครงสร้างประกอบ
ด้วยหน้าแปลนสองหน้ายึดด้วยสลักเกลียวแบบยืดหยุ่นมีคุณสมบัติในการลดแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน

ได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ทำงานหนัก


 


*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


                   

                  Nylon Coupling:
คัปปลิ้งไนลอน

คัปปลิ้งแบบไนลอนประกอบไปด้วยเฟืองไนลอนซึ่งถูกประกบด้วยฮับ 2 ข้าง ทำงานส่งผ่านแรง
บิดผ่านฟันปลอกเฟืองไนลอนและดุม(ฮับ)โลหะ โดยที่ผิวฟันของเฟืองดุมโลหะมีความโค้ง 3 มิติ
( Crowned Tooth ) ซึ่งเป็นการกระจายความเค้นและลดแรงเสียดทานจากการสัมผัสระหว่างฟัน
เฟืองภายใต้ภาวะเยื้องแกนของเพลาโดยสามารถรับภาวะเยื้องแกนเพลาได้ตั้งแต่ 1องศา ถึง 5องศา
สามารถทำงานรักษาเสถียรภาพได้โดยไม่ต้องมีสารหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 80 อาศาเซลเซียส
และปลอกเฟือง POLYMIDE สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 120 องศาเซลเซียส

คัปปลิ้งแบบไนลอนถูกออกแบบมาให้มีการทำงานโดยไม่ต้องหล่อลื่นทำให้ถูกจำกัดด้วยการควบคุม
ระดับของแรงเสียดทานระหว่างฟันของปลอกเฟืองไนลอนและดุมโลหะไม่ให้มากจนเกินไป จึงไม่
สามารถรับแรงบิดได้สูงนักเมื่อเทียบกับขนาดของเฟืองไนลอน การใช้งานพบมากในการส่งกำลังด้วย
ชุดมอเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้า, ชุดปั้ม, งานอุตสาหกรรมระดับเบาและระดับกลาง

 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*


                 

                 Universal Joint:
 
คัปปลิ้งยูนิเวอร์แซล


คัปปลิ้งยูนิเวอร์แซลหรือที่เรียกว่าข้อต่ออ่อนผลิตจากวัสดุหลากหลาย เช่น สเตนเลส เหล็กกล้า
ทองเหลืองโลหะผสม มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูงได้ดีสามารถ
ส่งถ่ายแรงบิดได้อย่างสม่ำเสมอเหมาะกับงานที่มีการเยื้องศูนย์มากๆหรืองานที่มีการเยื้องศูนย์
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะใช้งานกับมอเตอร์และเครื่องยนต์ทั่วไป


 

*กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้า*